OFERTA

Usługi księgowe:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencje ryczałtowe
  • rejestry VAT
  • obsługa kadrowo - płacowa
  • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • zwrot VAT od materiałów budowlanych
  • rozliczenia roczne podatku dochodowego dla osób fizycznych nie będących klientami biura
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania